mar 05

Föreläsning med MKB

Kommer nytt datum snart!!

MKB Fastighets AB och Arbetsmarknadsoch Socialförvaltningen har ett samarbete för att förebygga situationer…..

Grynbodgatan 20, i stora föreläsningssalen

Varmt välkomna!