jan 23

SMS – Social Media Sisterhood Training programme

Utbildningsprogram

SMS – Social Media Sisterhood

Erasmus+ projektet syftar till att öka social inkludering hos kvinnliga migranter genom att utbilda dessa i användning av social media som ett verktyg för integration.

Totalt 11 sessioner:

6 Moduler och 5 Mentorcirklar via internationellt godkända riktlinjer. Utbildningen sker på engelska och kommer att hållas på Grynbodgatan 20 i Malmö med start i februari 2019.

De innehåller allt du behöver veta och göra för att hitta information,

jobb och utöka dina nätverk. Facebooks och YouTubes avancerade

funktioner, förbättrad LinkedIn-profil, kunskap via SlideShare etc.

Låter detta intressant?

Skynda dig och ansök! 15 deltagare kommer att väljas ut.

Skicka ditt personliga brev till irina.druta@ikf.se före den 15 februari 2019 kl. 23:59.

För mer information om projektet, besök: www.facebook.com/smswomen

 

Training programme

SMS – Social Media Sisterhood

The project aims at promoting social inclusion by building migrant women’s social capital and social networks, therefore leading to greater integration and inclusion in host communities and increasing their future employability and entrepreneurship prospects.

11 sessions in total:

6 Modules and 5 Mentoring Circles by using internationally agreed guidelines. Held in English at Grynbodgatan 20, Malmö starting with February 2019.

All you need to know and be able to do to find information, jobs and expand your networks. Facebook and YouTube advanced features, improved LinkedIn profile, learn from SlideShare etc.

Sounds interesting for you?

Hurry up and apply!  15 participants will be selected

Send a Motivation Letter to irina.druta@ikf.se before February 15, 2019 at 23:59.

 

For more information about the project, visit: www.facebook.com/smswomen