maj 13

IKF – Årets Förening!

I vårt outröttliga arbete att stärka kvinnor har vi uppnått fantastiska reslutat. Följ med oss under veckan på våra sociala medier och få inblick i vår verksamhet!

 

”De har sedan 1970 varit verksam i Malmö med uppdrag att jobba för jämställdhet, mångfald och inkludering. Här kan kvinnor mötas, utbilda sig och utbyta kunskap och erfarenhet. Medlemmarna blir ständigt fler och föreningen har dom senaste åren drivit flera framgångsrika projekt. Bland annat med Malmö Stad, EU och allmänna Arvsfonden. Dom är en etablerad förening i Malmö som ständigt utvecklas.”  – Malmö Stad