maj 13

IKF – Årets Ideella Förening!

I vårt outröttliga arbete att stärka kvinnor har vi uppnått fantastiska reslutat. Följ med oss under veckan på våra sociala medier och få inblick i vår verksamhet!