IKF styrelse


Ordförande
Iva Parizkova Ryggeståhl
För kontakt: ipr.juristbyra@gmail.com

Ordinarie ledamöter:


Mia Swärdh


Emina Jasarevic


Nasrin Madanizad

Kajsa Huss

Suppleanter:


Golar Nadyatsson

Nade Dukleska

Asmaa Karlsson