OM IKF

Vi som jobbar här:


Tatjana Ristovski

Verksamhetsledare
Tel: 0704-445458
E-post: tatjana.ristovski@ikf.se


Homaira Nomani
Projektledare, Lilith
E-post: homaira.nomani@ikf.se


Linn Cardell
Administration/kommunikation
E-post: linn.cardell@ikf.se


Marie-Christine Persson

Cirkelledare
E-post: marie-christine.persson@ikf.se

Irina Druta
Projektledare, SMS
E-post: irina.druta@ikf.se

Selin Altindis
Projektledare, Tjejdriven
E-post: selin.altindis@ikf.se

Ayann Axmed Barre
Projektledare, Tjejdriven
E-post: ayann.axmed.barre@ikf.se


Clary Zendelova
Verksamhetskoordinator
E-post: info@ikf.se


Anjali Haryana
Projektledare, Carpe Sophia
E-post: anjali.haryana@ikf.se


Ann Sandström

Projektledare, BNS
E-post: ann.sandstrom@ikf.se
info.bns@ikf.se


Zainab Al Saadi
Projektledare, Mammakraft
E-post: zainab.alsaadi@ikf.se

Mera Kalac
Cirkelledare
E-post: projekt1@ikf.se

Tanja Jankoska
Cirkelledare
E-post: projekt2@ikf.se

Bakgrund

IKF är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Vi har cirka 300 medlemmar och verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Vår verksamhet inkluderar mentorskap, cirklar, nätverk, kompetensutveckling och mycket mer. Vi arrangerar också sociala aktiviteter som Öppet hus och kulturaftnar som är öppna för alla. Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och i deras lokaler.

Allt började i slutet av 60-talet då kvinnor som kommit hit som ekonomiska invandrare från forna Jugoslavien fick jobb på Kockums varv i Malmö. De var då över 400 anställda från utlandet och man började fundera över kvinnorna som följt med sina män till Sverige för jobbens skull – hur såg deras situation ut? De var hemma och tog hand om barnen, hade inget socialt liv i Malmö, inga vänner, ingen släkt och de talade inte språket. De behövde komma ut och träffa andra och lära sig svenska. Med stöd från Kockums, som ordnade en lägenhet i Ribershus och bidrog med kaffe, lades grunden till IKF som formellt bildades 1970. 

Idag är IKF en organisation som arbetar för att utlandsfödda kvinnor ska få en plattform, vidga sina nätverk och komma ut i arbetslivet. Föreningen är också ett socialt forum där en av de viktigaste uppgifterna är att öka integrationen och låta kvinnorna få göra sina röster hörda.

Vision

IKF Malmö ser en jämlik värld där alla tar solidariskt ansvar, visar ömsesidig respekt och har ett tillfredsställande liv.

Värderingar

All verksamhet i föreningen utgår från följande värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Organisation

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har flera anställda som arbetar i något av föreningens tre verksamhetsområden: kärnverksamheten, projektverksamheten eller inom opinion och påverkan. Dessutom har föreningen flera volontärer som leder cirklar.

IKF har också ett mycket bra samarbete med Malmö Universitet och Lunds Universitet från vilka vi bereder plats åt en praktikant varje termin.

Föreningens verksamhet överses av en styrelse på fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter som träffas varje månad i styrelsemöten samt vid behov i mindre styrgrupper i de olika projekten. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och årsstämman hålls i början av varje kalenderår.

METODIK
Bon Voice lärandedialog
Livs- och karriärplanering
Business Navigation in Sweden
Språkflexmodellen
Meadow of Dreams

DOKUMENTATION
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
GDPR