OM IKF

Vi som jobbar här:


Tatjana Ristovski

Verksamhetsledare
Tel: 0704-445458
E-post: tatjana.ristovski@ikf.se


Homaira Nomani
Projektledare. Lilith
E-post: homaira.nomani@ikf.se


Linn Cardell
Administration/kommunikation
E-post: linn.cardell@ikf.se


Marie-Christine Persson

Cirkelledare
E-post: marie-christine.persson@ikf.se

 

Praktikanter

Kajsa Huss

Irina Druta


Clary Zendelova
Verksamhetskoordinator
E-post: info@ikf.se


Anjali Haryana
Projektledare, Carpe Sophia
E-post: anjali.haryana@ikf.se


Ann Sandström

Projektledare, BNS
E-post: ann.sandstrom@ikf.se
info.bns@ikf.se


Zainab Al Saadi
Projektledare, Mammakraft
E-post: zainab.alsaadi@ikf.se

Mera Kalac
Cirkelledare
E-post: projekt1@ikf.se

Bakgrund

IKF är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Vi har c:a 350 medlemmar och verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Vår verksamhet inkluderar mentorskap, cirklar, nätverk och kompetensutveckling m.m. Vi arrangerar också sociala aktiviteter som Öppet Hus och kulturaftnar, öppet för alla. Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i deras lokaler.

Vision

IKF Malmö ser en jämlik värld där alla tar solidariskt ansvar, visar ömsesidig respekt och har ett tillfredsställande liv.

Värderingar

All verksamhet i föreningen utgår från visionen och har följande värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Organisation

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har flera anställda som arbetar i något av föreningens tre verksamhetsområden: kärnverksamheten, projektverksamheten eller inom opinion och påverkan.
Dessutom har föreningen flera cirkelledare, volontärer som leder cirklar.
Föreningen har också ett mycket bra samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet från vilka vi bereder plats åt en praktikant varje termin.

Föreningens verksamhet överses av en styrelse på fem ordinarie ledamöter och två suppleanter som träffas varje månad i styrelsemöten samt efter behov i mindre styrgrupper i de olika projekten. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och årsstämman hålls i början av varje kalenderår.

DOKUMENTATON

Stadgar
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Årsmötesprotokoll 2017-02-16