PROJEKT

Carpe Sophia – IOP i samarbete med Malmö Stad
Projektperiod: 2015-09-01 — 2018-08-31

Ett program där kvinnor med utländsk bakgrund fått
stöttning att komma in på arbetsmarknaden.
Självförtroendet har stärkts och nätverken breddats i syfte att utlandsfödda kvinnor skall kunna använda sin fulla kompetens i Sverige.

www.carpesophia.se

Kontakt:
Anjali Haryana, projektledare: anjali.haryana@ikf.se

Business Navigation in Sweden 2.0
– finansierat av Tillväxtverket
Projektperiod: 2017-05-01 — 2019-12-16

BNS hjälper och utrustar starka och driftiga utlandsfödda kvinnor som vill starta företag i Sverige. Så snabbt och smidigt som möjligt får de lära sig att navigera i det svenska systemet och förstå hur det fungerar.

Kontakt:
Ann Sandström, projektledare: ann.sandstrom@ikf.se

SMS – Social Media Sisterhood – finansierat av Europeiska Kommissionen
Projektperiod: 2017-09-01 — 2020-08-31

SMS är ett Erasmus+ projekt där IKF Malmö är huvudman i samarbete med AidLearn från Portugal, Inova Cosultancy från England, STEPS från Italien och WiTEC från Sverige.

Projektet syftar till att öka social inkludering hos kvinnliga migranter genom att utbilda dessa i användning av social media som ett verktyg för integration.

www.smswomen.eu

Kontakt:
Irina Druta, projektledare: irina.druta@ikf.se

Träffpunkt Lilith
– i samarbete med Arbetsförmedlingen

Projektperiod: 2018-01-01 — 2018-12-31

Ett projekt för kvinnor där de individuellt och i grupp får stöttning i att förstå det svenska samhället och närma sig arbetsmarknaden. Genom sina gemensamma erfarenheter och kunskaper hjälper de även varandra och vidgar sina nätverk.

Kontakt:
Homaira Nomani, projektledare: homaira.nomani@ikf.se
Zainab Alsaadi, projektledare: zainab.alsaadi@ikf.se

Tjejdriven – finansierat av Allmänna Arvsfonden
Projektperiod: 2018-01-01 – 2020-12-31

Projektets syfte är att öka tjejer- och unga kvinnors delaktighet i civilsamhället. Projektet är ett led i visionen att främja unga tjejers fritidssysselsättning och inspirera ledare för en bättre framtid.

Kontakt:
Selin Altindis, projektledare: selin.altindis@ikf.se
Balqis Khattab, projektledare: balqis.khattab@ikf.se

Mammakraft – finansierat av Internationella Kvinnoföreningen i samarbete med Plattform Malmö

En 10-veckorskurs som handlar om att stärka mammor och ge dem redskap i sitt mammaskap genom kunskap, information och nätverk. Syftet är att stärka det skyddsnät som mammaskapet kan vara när barnen är på glid eller på väg mot radikalisering och kriminalitet. Kursen genomförs en gång per år.

Kontakt:
Zainab Alsaadi, projektledare: zainab.alsaadi@ikf.se

FÖRTECKNING PROJEKT 2008-
AVSLUTADE PROJEKT

Se projektbeskrivningen här!