Projekt

SMS är ett Erasmus+ projekt som syftar till att främja social sammanhållning och integration för kvinnliga migranter / flyktingar i sina värdländer tack vare utbildning om sociala medier.

Läs mer om SMS – Erasmus+ projektet…

SMS – Social Media Sisterhood
Projektperiod: 2017-09-01—2020-08-31

Long name
Social Media = Social Capital. Building Social Capital and Inclusion for Female Migrants through Social Media.

About the project
SMS is an Erasmus+ project that IKF is coordinating with the National Agency (UHR). There are 4 European partner organizations involved in the project: AidLearn from Portugal, Inova Consultancy from UK, STEPS from Italy and WiTEC from Sweden. The project has an active period for 3 years between September 2017 and September 2020. Please visit the website: www.smswomen.eu for updates.

Read more!

Träffpunkt Lilith
– finansierat av Arbetsförmedlingen

Träffpunkt Lilith – är ett samarbete mellan IKF och Arbetsförmedlingen. Vi vill genom Lilith erbjuda en plattform för social, interaktiv gemenskap och stöd till utlandsfödda kvinnor som har svårt för att komma in på arbetsmarknaden. Träffpunkt Liliths syfte är att utifrån varje kvinnas förutsättning förbereda individuellt och i grupp till arbete eller utbildning.

Read more!

Tjejdriven
Projektperiod: Januari 2018 – december 202

Syftet med projektet Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor är att öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv. Genom att skapa en gemensam kulturscen för och med tjejer, en kulturell fusion inom mode, dans och musik vill projektet minska socialt utanförskap, öka inkludering och visa på likheter mellan olika kulturer samtidigt som Tjejdriven utmanar fördomar och skapar debatt.

Läs mer!

Business Navigation in Sweden 2.0
– finansierat av Tillväxtverket
Projektperiod: 2017-05-01—2019-12-16

Business Navigation in Sweden 2.0 (BNS) är ett projekt vars syfte är att hjälpa 75 nyanlända kvinnor att starta och driva företag i Sverige.

Läs mer!

Carpe Sophia – IOP i samarbete med Malmö Stad
Projektperiod: 2015-09-01—

http://carpesophia.se/

Malmö Stad och IKF har ingått en IOP, ett Idéburet Offentligt Partnerskap. Detta är en samverkan i syfte att motverka utanförskap för arbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund bosatta i Malmö. Målet med Carpe Sophia är att minska arbetslösheten genom att erbjuda arbetsmarknadsinsatser i form av bl.a. praktik, utbildningsinsatser samt individuellt stöd för att på sätt stärka kvinnorna mot en anställning och till självförsörjning. I varje programomgång jobbar Carpe Sophia aktivt med 20 kvinnor. Under den första omgången fick 57% av deltagarna en anställning och under omgång två var resultatet 50%.

FÖRTECKNING PROJEKT 2008-
AVSLUTADE PROJEKT