Projekt

Tjejdriven
Projektperiod: 2018-01-01 – 2020-12-31

Ett projekt i samarbete med Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden (SSUN) där unga tjejer och kvinnor ökar kunskap och integration med hjälp av en dans-, mode- och musikföreställning. Dessutom får de lära sig att driva och genomföra projekt. Projektet är ett led i visionen att främja unga tjejers fritidssysselsättning.

Träffpunkt Lilith
– i samarbete med Arbetsförmedlingen

Projektperiod: 2018-01-01 — 2018-12-31

Ett projekt för kvinnor där de individuellt och i grupp får stöttning i att förstå det svenska samhället och närma sig arbetsmarknaden. Genom sina gemensamma erfarenheter och kunskaper hjälper de även varandra och vidgar sina nätverk.

Business Navigation in Sweden 2.0
– finansierat av Tillväxtverket
Projektperiod: 2017-05-01 — 2019-12-16

BNS hjälper och utrustar starka och driftiga utlandsfödda kvinnor som vill starta företag i Sverige. Så snabbt och smidigt som möjligt får de lära sig att navigera i det svenska systemet och förstå hur det fungerar.

SMS – Social Media Sisterhood
Projektperiod: 2017-09-01 — 2020-08-31

Ett Erasmus + projekt där utlandsfödda kvinnor ska utbildas inom sociala medier för att öka inkludering och integration.

www.smswomen.eu

Carpe Sophia – IOP i samarbete med Malmö Stad
Projektperiod: 2015-09-01 — 2018-08-31

Ett program där kvinnor med utländsk bakgrund får stöttning att komma in på arbetsmarknaden. De får stärka sitt självförtroende och bredda sitt nätverk med syfte att kunna använda sin fulla kompetens.

www.carpesophia.se

Mammakraft

En 10-veckorskurs som handlar om att stärka mammor och ge dem redskap i sitt mammaskap genom kunskap, information och nätverk. Syftet är att stärka det skyddsnät som mammaskapet kan vara när barnen är på glid eller på väg mot radikalisering och kriminalitet. Kursen genomförs en gång per år.

FÖRTECKNING PROJEKT 2008-
AVSLUTADE PROJEKT

Se projektbeskrivningen här!