Evenemang

VÅRA EVENEMANG

Höstterminen bjuder på nyheter och evenemang!

IKF bjuder dig på föreläsningar inom viktiga temaområden, diskuterar det som är aktuellt på löpsedlarna, inbjuder till gemenskap, skapar glädje med musik och dans, ger möjligheter att få lära känna nya vänner och få inblick i olika länders kulturer och traditioner och mycket mer.

Vi lyssnar på dina önskemål och är flexibla att boka föreläsningar och annat spontant efter önskemål samt det som ligger i tiden.

IKF som mötesplats har ett väldigt stort värde för våra medlemmar!

Internationella Kvinnodagen

Den 8 mars firar vi traditionsenligt Internationella Kvinnodagen i S:t Knutsalen på Rådhuset. Sedan 1910 firas Internationella Kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors kamp för jämställdhet. En kamp som i dagens samhällsklimat fortfarande är högaktuell och behövs för kvinnors rättigheter och egenmakt på lika villkor.

Kulturutställning

Utställning av verk såsom konst, design, egentillverkade smycken eller skatter som representerar ditt land som nationaldräkt, din brudklänning från ditt bröllop, mat, eller föremål typiska för ditt hemland. Vi ser gärna inslag från olika kulturer.

Jämställdhetsdagen

Är ett led i IKF:s opinionsarbete som syftar till att påverka politiska beslut, synliggöra kvinnors villkor samt öka deras inflytande i det regionala tillväxtarbetet. IKF vill förändra anställningsmönster och inkludera utlandsfödda kvinnor mer på såväl arbetsmarknaden som i samhället.

IKF:s verksamhet arbetar ständigt för jämställdhet i form av riktade satsningar med fokus på utlandsfödda kvinnors etablering i det svenska samhället.
Vi arbetar resultatfokuserat med att synliggöra kopplingen mellan kvinnors hälsa, jämställdhet och försörjningskraft för att därigenom generera ökad egenmakt.

Aktuellt program