VÅRA EVENEMANG

IKF bjuder dig som medlem på föreläsningar inom viktiga temaområden och diskussioner om sådant som är aktuellt på löpsedlarna, inbjuder till gemenskap, skapar glädje med musik och dans och ger möjligheter att få lära känna nya vänner och få inblick i olika länders kulturer och traditioner och mycket mer.

Förutom våra återkommande evenemang arrangerar vi gärna andra aktiviteter som utformas utifrån behov, intresse, idéer och aktuella samhällsfrågor. Många av våra evenemang är öppna för alla, såsom Internationella Kvinnodagen, Jämställdhetsdagen och Kulturutställningen.

IKF som mötesplats skapar ett väldigt stort värde för våra medlemmar!

Internationella Kvinnodagen

Den 8 mars firar vi traditionsenligt Internationella Kvinnodagen i S:t Knutsalen på Rådhuset. Sedan 1910 firas Internationella Kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors kamp för jämställdhet, en kamp som i dagens samhällsklimat fortfarande är högaktuell och behövs för kvinnors rättigheter och egenmakt på lika villkor.

Kulturutställning

Varje år arrangerar IKF Malmö en kulturutställning som visar upp verk inom konst och design, egentillverkade smycken, mat och skatter som representerar olika länder. Deltagarna i utställningen uppmuntras att ta med nationaldräkt, sin brudklänning, maträtter eller föremål som är typiska för hemlandet. Vi ser gärna inslag från så många olika kulturer som möjligt!

Jämställdhetsdagen

Jämställdhetsdagen är ett led i IKF:s opinionsarbete och syftar till att påverka politiska beslut, synliggöra kvinnors villkor samt öka deras inflytande i det regionala tillväxtarbetet. IKF vill förändra anställningsmönster och inkludera utlandsfödda kvinnor mer på såväl arbetsmarknaden som i samhället.

IKF:s verksamhet arbetar ständigt för jämställdhet i form av riktade satsningar med fokus på utlandsfödda kvinnors etablering i det svenska samhället. Vi arbetar resultatfokuserat med att synliggöra kopplingen mellan kvinnors hälsa, jämställdhet och försörjningskraft för att därigenom generera ökad egenmakt.

Aktuellt program