Agenda 2030


Agenda 2030

Om Globala målen

"Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!" globalamalen.se


Hur arbetar IKF Malmö med de globala målen?


I projekten Tjejdriven, Social Media Sisterhood och Business Navigation in Sweden erbjuder IKF Malmö verktyg och kunskap till kvinnor och unga tjejer inom områden som bl.a. sociala medier, entreprenörskap, företagande och ledarskap. Resultaten vi har sett är enastående och detta med en grupp i samhället som har det svårt för att ta sig in på arbetsmarknaden i Sverige enligt statistiken.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet går som en röd tråd genom alla våra cirklar, projekt och evenemang. Vi visar också på värdesättande av kulturell mångfald då det bara i projektet Business Navigation in Sweden finns 44 olika nationaliteter representerade av totalt 96 deltagare.


Jämställdhet är grunden för hela IKF. Vi arbetar dagligen för att förändra traditionella stereotyper, synsätt och invanda mönster i samhället. I vår marknadsföring, i våra samarbeten och i vår verksamhet.

IKF arbetar för att öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt. Detta gör vi genom vårt Erasmus+ projekt Social Media Sisterhood men även genom cirkeln Lär dig din mobil.


IKF arbetar för detta mål främst genom projektet Business Navigation in Sweden. Utrikesfödda kvinnliga entreprenörer stöttas att starta företag i Sverige med fantastiska resultat. 26 startade företag av totalt 96 deltagare.


Även det här målet är något som IKF arbetar för varje dag på olika sätt. Genom mötet med alla de kvinnor som deltar i vår verksamhet, genom alla våra projekt, våra samarbeten, cirklar och evenemang. Vi delar kunskap, utbyter erfarenheter och stärker varandra. Små steg mot en bättre framtid!


IKF har för närvarande fyra internationella projekt. Tre Erasmus+ projekt och ett projekt i samarbete med International Rights Association i Istanbul. Dessa projekt ska främja integration och inkludering.