Equal


Equal

Genom kvalitativa-och kvantitativa studier, fokusgrupper och lärande storgruppsdialoger i samverkan med målgruppen har vi utvecklat ett underlag som ger andra perspektiv på jämställdhet. Resultaten från studien kommer ge IKF Malmö och andra aktörer på både lokal, regional och nationell nivå, verktyg att utveckla mångfacetterade förhållningssätt och metoder inom ramen för jämställdhetsarbetet.
Läs hela analysen här