Hög aktivitet på IKF under jul och nyår!


Hög aktivitet på IKF under jul och nyår!

Det har varit hög aktivitet på IKF under jul och nyår! 

Förfrågningar om samarbete från olika partners i EU har strömmat in så som; Accion Contra El Hambre, Oxfam Italia, Impact Hub, ALDA, ActionAid International, ICEI, VALO Valmennus.

Under december hade vi uppstart av vårt projekt Equal och nu kör vi igång!
Equal, finansierat av Jämställdhetsmyndigheten syftar att ge en röst åt de kvinnor vars kontext i samhället är utanför jämställdhetsbegreppets norm. Genom kvalitativa-och kvantitativa studier, fokusgrupper och lärande storgruppsdialoger i samverkan med målgruppen kommer vi att tillsammans med Jämställd Utveckling Skåne och Studieförbundet vuxenskolan att skapa ett underlag som ger andra perspektiv på jämställdhet! 

Vi ser framemot ett spännande 2020 - följ med på vår resa och följ oss på sociala medier! Vill du vara med och stötta det arbete vi gör för kvinnor i Malmö - bli medlem hos oss!