IKF Malmö - Årets förening!


IKF Malmö - Årets förening!

Nomineringen:

De har sedan 1970 varit verksam i Malmö med uppdrag att jobba för jämställdhet, mångfald och inkludering. Här kan kvinnor mötas, utbilda sig och utbyta kunskap och erfarenhet. Medlemmarna blir ständigt fler och föreningen har dom senaste åren drivit flera framgångsrika projekt. Bland annat med Malmö Stad, EU och allmänna Arvsfonden. Dom är en etablerad förening i Malmö som ständigt utvecklas.