Pressmeddelande 14 december 2020: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö belönas flerfaldigt för sitt jämställdhets- och integrationsarbete med kvinnor och unga tjejer med utrikesbakgrund


Pressmeddelande 14 december 2020: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö belönas flerfaldigt för sitt jämställdhets- och integrationsarbete med kvinnor och unga tjejer med utrikesbakgrund

Samtidigt med att Internationella Kvinnoföreningen i Malmö firar sitt 50-årsjubilieum har föreningen kämpat för sin överlevnad och lyckats ta sig ur sin ekonomiska kris. Ett gediget arbete och ett fantastiskt engagemang från medarbetare och styrelse har gett resultat och utdelning genom flera beviljade projekt under hösten.

Stämningen på Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) är extra hög i dessa dagar. Trots coronapandemin vibrerar det av projekt som just startats eller är på väg att starta. I oktober beviljade Universitets- och högskolerådet medel till fyra nya Erasmus+ projekt initierade av IKF. I dessa kommer ett samarbete mellan flera EU-länder ske för att utveckla metoder och verktyg så att migranter lättare kan etablera sig i majoritetssamhället. Språk, arbete, företagande och ledarskap står i fokus i dessa fyra projekt.

I oktober beviljade också Asyl- och migrationsfonden medel för ett projekt med fokus på att öppna nya vägar till arbete och karriärmöjligheter för utomeuropeiska kvinnor i Sverige. Projektet har bland annat ett normbrytande fokus på arbete och karriär, där tanken är att öppna upp vägar till mansdominerande branscher.

I början av december gav Jämställdhetsmyndigheten IKF fortsatt förtroende genom att bevilja stöd för ett projekt som vill skapa opinion och diskussion för att kunna bredda jämställdhetsarbetet till att inkludera alla kvinnor, oavsett etnicitet, klass, religion, sexualitet och andra olikheter som finns bland kvinnor. Allmänna arvsfonden gav också IKF fortsatt förtroende genom att bevilja medel till ett projekt som kommer att arbeta med att minska socialt utanförskap för unga tjejer, där de unga får utbildning och stöd i att bli aktiva i civilsamhälle och föreningsliv. Projektet heter Alla har talang och är en fortsättning på det tidigare framgångsrika projektet Tjejdriven.

IKF:s styrelse är både glad och stolt över alla beviljade projekt.

Det här är ett resultat av det arbete och det engagemang som vi lagt ner under de senaste fem åren på IKF, säger styrelsen. Både för vår överlevnad och för att befästa vår betydelse i samhället. Vi gör skillnad med vårt arbete, och det får vi nu bekräftat genom beviljade projektmedel, positiv respons och goda vitsord från våra finansiärer. Vi hade inte kunnat nå hit om det inte vore för all kraft som finns inom föreningen, med alltifrån en stöttande styrelse och ordförande, till personal och praktikanter som inte ger “det lilla extra” utan “det stora extra”, även i tider av stor ekonomisk osäkerhet.

Styrelsen vill även rikta ett stort tack till Malmö stad och kommunstyrelsen som i början av 2020 gav ett helt avgörande stöd till IKF:s kärnverksamhet under tre år framöver.

Med detta stöd kunde vi fortsätta att driva våra cirklar för utrikesfödda kvinnor, vilka utgörs av hela 160 unika deltagare varje vecka. Utan stödet till kärnverksamheten skulle vi inte kunna arbeta så långsiktigt och hållbart som vi idag gör. Därför har bidraget från Malmö stad varit helt avgörande för vår fortsatta existens. Det blev också en fin present till vårt 50-årsfirande som inföll i år.


…………………………………………………………………………………………………………


Fakta:


Beviljade projekt i IKF:s regi under hösten 2020


UPSIM, Victor Upesi, Young Women Leaders och Mumpreneurs: 

Universitets- och högskolerådet. Projekten pågår mellan 2020 – 2023 år och består av partners från, Italien, Spanien, Portugal, England, Tjeckien, Danmark, Frankrike ,Rumänien, Slovenien, Serbien, Grekland,


Bakgrund till Framtiden: Asyl- och migrationsfonden. Projektet pågår under dryga två år.


Equal 2.0: Jämställdhetsmyndigheten. Projektet pågår under ett år.


Alla har Talang: Allmänna Arvsfonden. Projektet pågår under tre år.Kontaktperson: Tatjana Ristovski, verksamhetsledare

E mail: tatjana.ristovski@ikf.se

Mobil: 0704-445458