Pressrelease: MUMPRENEURSHIP - Entreprenörskapsutveckling för mammor


Pressrelease: MUMPRENEURSHIP - Entreprenörskapsutveckling för mammor

DECEMBER 2020 | PRESSRELEASE 1

MUMPRENEURSHIP

Entreprenörskapsutveckling för mammor - Startuppers genom förebilder

Om projektet

Efter tre månaders arbete lanserades projektet Mumpreneurship: Entretrenörskapsutveckling för mammor - Startuppers genom förebilder under ett digitalt kickoff-möte den 7 och 8 december 2020. Mötet anordnades av projektpartnern Challedu (Grekland) i samarbete med projektkoordinatorn IKF Malmö (Sverige). Resterande projektpartners som deltog var INOVA CONSULTANCY (Storbritannien) och STANDO LTD (Cypern).

Under mötet diskuterade projektpartnerna sina erfarenheter inom entreprenörskap, jämställdhet och stöd för mammor. De kom överens om en agenda med fokus på att skapa pedagogiska verktyg i syfte att stödja mammor till att byta karriär eller starta företag.

Projektet blev beviljat 2020 och finansieras av Europeiska Unionens Erasmus + program under två år.


Mumpreneurship Resultat & påverkan

Projektet kommer att ta fram verktyg som belyser vikten av samarbete mellan män och kvinnor, och då särskilt mammor, för utvecklingen av lika möjligheter i entreprenörsvärlden.

Projektets 4 huvudmål:

1 – Utbildningsverktyg för förebilder

2 –Verktyg för ökat självförtroende och ökad medvetenhet om allmänheten

3 – Utbildningsverktyg för entreprenörskap

4 – Mumpreneurship spelapp

Under projektperioden kommer ett internationellt utbildningsevenemang genomföras i Grekland under fem dagar, liksom en serie lokala evenemang i vart och ett av partnerländerna.