Viktig information från IKF Malmö


Viktig information från IKF Malmö

Kära medlemmar!

Som en säkerhetsåtgärd och för att undvika eventuell smittspridning kommer vi inte att bedriva någon cirkelverksamhet under åtminstone två veckor framöver. Följ utvecklingen i våra sociala medier.