Erasmus+ projekt


SMS - Social Media Sisterhood

SMS - Social Media Sisterhood

Hur kan vi använda sociala medier som ett verktyg för integration?

Läs mer
ATLAAS - Approaches to Language Acquisition for Adult Students

ATLAAS - Approaches to Language Acquisition for Adult Students

Utveckling av de bästa metoderna för att lära sig andra språk

Läs mer
SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and Employability

SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and Employability

En visuell metodik för att stötta migranter samt bidra till ökat välbefinnande

Läs mer
UPSIM - Upskilling Pathways for Social Integration of Migrants

UPSIM - Upskilling Pathways for Social Integration of Migrants

Utveckling av en utbildningsplattform för att främja inkludering och inträde på arbetsmarknaden för kvinnliga migranter med liten eller ingen utbildningsbakgrund.

Läs mer
Young Women Leaders

Young Women Leaders

Ett kompetenshöjande program genom en digital plattform med syftet att stärka unga kvinnor till att bli framtidens ledare.

Läs mer
VICTORUPESI - Vocational Innovation using Creative new Technologies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration

VICTORUPESI - Vocational Innovation using Creative new Technologies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration

Ett yrkesmässigt innovationsprojekt som använder teknik för att utveckla nya vägar för anställbarhet och social integration

Läs mer
Mumempreneurship

Mumempreneurship

Ett projekt med syfte att utveckla färdigheter inom företagande för mammor med entreprenörsanda genom en spelapp

Läs mer