ATLAAS - Approaches to Language Acquisition for Adult Students


Vad är ATLAS?

ATLAAS är ett Erasmus+ projekt, av #ProEduca tillsammans med 10 länder och partners (Bulgarien, Tjeckien, Storbritannien, Polen, Rumänien, Spanien, Turkiet, Belgien, Sverige och Finland). Syftet är att utveckla de bästa metoderna för att lära sig andra språk. Detta för att främja integration av migranter i deras ankomstländer och för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.


Facebook

LinkedIn


Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare