SMS - Social Media Sisterhood


Vad är Social Media Sisterhood (SMS)?

Projektet syftar till att öka kvinnliga migranters inkludering genom att erbjuda utbildning i användning av sociala medier som ett verktyg för integration.

SMS är ett Erasmus+ projekt där IKF Malmö är huvudman i samarbete med AidLearn från Portugal, Inova Consultancy från England, STEPS från Italien och WiTEC från Sverige.

https://hub.smswomen.eu/moodle30/

Instagram


Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare