IKFs Jämställdhetsdag


IKFs Jämställdhetsdag

Jämställdhetsdagen är ett led i IKFs opinionsarbete och syftar till att påverka politiska beslut, synliggöra kvinnors villkor samt öka deras inflytande i det regionala tillväxtarbetet. IKF vill förändra anställningsmönster och inkludera utrikesfödda kvinnor mer på såväl arbetsmarknaden som i samhället. IKFs verksamhet arbetar ständigt för jämställdhet i form av riktade satsningar med fokus på utrikesfödda kvinnors etablering i det svenska samhället. Vi arbetar resultatfokuserat med att synliggöra kopplingen mellan kvinnors hälsa, jämställdhet och försörjningskraft för att därigenom generera ökad egenmakt.