Internationella projekt


SMS - Social Media Sisterhood

SMS - Social Media Sisterhood

Hur kan vi använda sociala medier som ett verktyg för integration?

Läs mer
Get Me On Board

Get Me On Board

Att få kvinnors röster hörda om sina utmaningar i sitt arbetssökande i Turkiet

Läs mer
ATLAAS - Approaches to Language Acquisition for Adult Students

ATLAAS - Approaches to Language Acquisition for Adult Students

Utveckling av de bästa metoderna för att lära sig andra språk

Läs mer
SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and Employability

SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and Employability

En visuell metodik för att stötta migranter samt bidra till ökat välbefinnande

Läs mer