Internationella projekt


SMS - Social Media Sisterhood

SMS - Social Media Sisterhood

Hur kan vi använda sociala medier som ett verktyg för integration?

Läs mer
Get Me On Board

Get Me On Board

Att få kvinnors röster hörda om sina utmaningar i sitt arbetssökande i Turkiet

Läs mer
ATLAAS - Approaches To Language Acquisition for Adult Students

ATLAAS - Approaches To Language Acquisition for Adult Students

Effektiva undervisningsmetoder i språk och verktyg för lärare och utbildare

Läs mer
SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and Employability

SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and Employability

SIMPLE fokuserar på psykologiskt välbefinnande och social integration av kvinnliga migranter

Läs mer