ATLAAS - Approaches To Language Acquisition for Adult Students


Vad är ATLAS?

Projektets huvudmål är att bidra med effektiva undervisningsmetoder i språk för lärare och utbildare.