Get Me On Board


Vad är Get Me On Board?

Get Me On Board är ett samarbetsprojekt med International Refugee Rights Association i Istanbul. I Turkiet finns det idag cirka 4 miljoner flyktingar varav majoriteten är kvinnor som står utanför den turkiska arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att synliggöra potentialen hos dessa kvinnor och dela IKFs best practice från projektet Carpe Sophia. Målet är att skapa en skräddarsydd metod och verktyg genom att organisera workshops, göra intervjuer och skapa en karriärhandbok i Istanbul. Projektet är finansierat av Svenska Institutet.


Kontakt

Selin Altindis, projektledare