SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and EmployabilityVad är SIMPLE?

SIMPLE-projektet är inriktat på psykologiskt välbefinnande och social integration av kvinnliga migranter som under sin flykt genomlevt trauman de inte kan uttrycka. I SIMPLE-projektet får begreppet 'empowerment' en betydande roll, som en individuell och strukturerad process, genom vilken individer kan rekonstruera sin förmåga att välja och utforma och återfå uppfattningen av sitt eget värde, sin potential och sina möjligheter.