Nationella projekt


Alla Har Talang

Alla Har Talang

Ett utvecklande ledar- och mentorskapsprojekt som är baserat på ungas potential och styrkor

Läs mer  
Bakgrund till Framtiden

Bakgrund till Framtiden

Att främja kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden och deltagande i samhällslivet genom att stärka deras tillgång till sociala och professionella nätverk med arbetsgivare och utbildningsanordnare inom privat och offentlig sektor.

Läs mer  
Equal 2.0

Equal 2.0

Ett metod- och utbildningsmaterial som bygger på röster från IKF Malmös medlemmar och målgrupper

Läs mer  
Equal

Equal

Syftet är att ge en röst åt de kvinnor vars kontext i vårt samhälle är utanför jämställdhetsbegreppets norm genom en normkritisk studie

Läs mer  
Tjejdriven

Tjejdriven

Tjejdriven arbetar med att öka tjejer- och unga kvinnors delaktighet i civilsamhället

Läs mer  
Mammakraft

Mammakraft

För mammor som söker kunskap, information och nätverk

Läs mer  
Träffpunkt Lilith

Träffpunkt Lilith

Ett projekt för kvinnor där de individuellt och i grupp får stöttning att närma sig arbetsmarknaden och det svenska samhället

Läs mer  
Business Navigation in Sweden

Business Navigation in Sweden

För kvinnor som är nyanlända, utrikesfödda och vill starta företag men inte vet hur

Läs mer  
Carpe Sophia

Carpe Sophia

För kvinnor som behöver stöd att komma in på den svenska arbetsmarknaden

Läs mer  
Bon Voice-metoden

Bon Voice-metoden

Bon Voice är en dialogmetod som bidrar till nya perspektiv och tankegångar

Läs mer