Nationella projekt


Business Navigation in Sweden

Business Navigation in Sweden

För kvinnor som är nyanlända, utrikesfödda och vill starta företag men inte vet hur

Läs mer
Tjejdriven

Tjejdriven

Tjejdriven arbetar med att öka tjejer- och unga kvinnors delaktighet i civilsamhället

Läs mer
Träffpunkt Lilith

Träffpunkt Lilith

Ett projekt för kvinnor där de individuellt och i grupp får stöttning att närma sig arbetsmarknaden och det svenska samhället

Läs mer
Mammakraft

Mammakraft

För mammor som söker kunskap, information och nätverk

Läs mer
Equal

Equal

Syftet är att ge en röst åt de kvinnor vars kontext i vårt samhälle är utanför jämställdhetsbegreppets norm genom en normkritisk studie

Läs mer
Carpe Sophia

Carpe Sophia

För kvinnor som behöver stöd att komma in på den svenska arbetsmarknaden

Läs mer
Bon Voice-metoden

Bon Voice-metoden

Bon Voice är en dialogmetod som bidrar till nya perspektiv och tankegångar

Läs mer