Business Navigation in Sweden
Vad är Business Navigation in Sweden (BNS)?

BNS är ett projekt vars syfte är att hjälpa nyanlända kvinnor att starta och driva företag i Sverige. BNS finansieras av Tillväxtverket, medfinansierat av Arbetsförmedlingen och är ett snabbspår för nyanlända kvinnliga företagare. 


Vem kan delta i projektet?

BNS passar den kvinna som har erfarenhet av att driva företag i andra länder, eller har en bra affärsidé som hon vill få stöd och hjälp att utveckla. 


Citat från deltagare

"To me BNS has been very special and helpful. I am very grateful for all the information I received throughout the program. I am super glad for all the like-minded women I met and for the bond we share. Thank you, Ann and Kajsa!"


Kontakt

Ann Sandström, projektledare

Kajsa Huss, projektassistent

Zainab Al Saadi, kontaktperson på arabiska


Sociala medier

Följ oss på Instagram, LinkedIn och Facebook!