EqualVad är Equal?

I samverkan med Jämställd Utveckling Skåne och folkbildningsförbundet Studieförbundet Vuxenskolan för att genomföra en omfattande normkritisk studie. Syftet är att ge en röst åt de kvinnor vars kontext i vårt samhälle är utanför jämställdhetsbegreppets norm. Genom kvalitativa-och kvantitativa studier, fokusgrupper och lärande storgruppsdialoger i samverkan med målgruppen utvecklar vi ett underlag som ger andra perspektiv på jämställdhet. Resultaten från studien kommer ge IKF Malmö och andra aktörer på både lokal, regional och nationell nivå, verktyg att utveckla mångfacetterade förhållningssätt och metoder inom ramen för jämställdhetsarbetet.


Läs hela analysen här

Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.


Kontakt

Kajsa Huss, projektledare