Equal 2.0
Vad är Equal 2.0?

Equal 2.0 är en förlängning på vårt tidigare projekt Equal där vi genom en stor enkätstudie fick in 128 enkäter från utrikesfödda kvinnor och kvinnor med utländskt påbrå som handlade om jämställdhet och jämlikhet. 

I Equal 2.0 kommer vi att skapa ett metod- och utbildningsmaterial som bygger på röster från IKF Malmös medlemmar och målgrupper (kvinnor födda utanför OECD/EU-områdena, i åldrarna 25-64 år, utan arbete och ofta långt ifrån arbetsmarknaden). Materialet ska tas fram och testas i samarbete medorganisationer och näringsliv. Projektet sker i samarbete med Jämställd Utveckling Skåne, Malmö mot Diskriminering, Studieförbundet Vuxenskolan Malmö och Malmö Universitet.


Kontakt

Kajsa Huss Apetor, projektledare