Träffpunkt Lilith


Vad är Träffpunkt Lilith?

Ett projekt för kvinnor där de individuellt och i grupp får stöttning att närma sig arbetsmarknaden och det svenska samhället. Genom sina gemensamma erfarenheter och kunskaper hjälper de varandra och vidgar sina nätverk. Träffpunkt Lilith är ett samarbete med Arbetsförmedlingen


Kontakt

Zainab Al Saadi, projektledare