Om IKFÅrets ideella förening i Malmö för 2018!
Om oss

Internationella kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har verkat som en mötesplats och plattform för jämställdhet, demokrati och samhällsinkludering av utrikesfödda kvinnor i Öresundsregionen i snart fem decennier. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är föregångare till andra Internationella Kvinnoföreningar i Sverige och samskapare av det Internationella Kvinnoförbundet.

IKF fungerar som en demokratisk och dynamisk mötesplats med en omfattande kärnverksamhet i form av studiecirklar där 262 utrikesfödda kvinnor per vecka deltar (september 2019) i folkbildningsverksamheten. IKFs styrkor utöver den långa erfarenhet av att arbeta med inkludering av utrikesfödda kvinnor i det svenska samhället är den operativa bredden av att arbeta med individer med olika förutsättningar. Vi arbetar med olika verktyg och projekt som anpassas efter varje målgrupp.  

2019 fick vi ta emot pris som Årets Förening för 2018 av Malmö Stad. En av våra anställda blev årets eldsjäl och har även nominerats till Svenska Eldsjälar. Inom vår organisation, styrelse och personal finns en bred akademisk kompetens. Vi har ett ålderspam på 25–64 år och vi talar tillsammans 14 språk utöver det svenska språket.


Vision

IKF Malmö ser en jämlik värld där alla tar solidariskt ansvar, visar ömsesidig respekt och har ett tillfredsställande liv.


Historia

IKF bildades 1970 på initiativ av en grupp kvinnor från forna Jugoslavien och svenska kvinnor som arbetade på Kockums i Malmö. Föreningen uppkom ur ett behov hos de nyanlända kvinnorna av att lära sig språket, förstå det svenska samhället och knyta relationer till svenskar eftersom man efter ett par år insåg att vistelsen i Sverige skulle bli mycket längre än vad man trott från början. Rätt så snart utvecklades träffarna till kontinuerliga studiecirklar där frågor om tillhörighet/identitet, demokrati och jämställdhet löpte som en röd tråd genom verksamheten. Man insåg kraften i systerskapet men också det ansvar man som medsyster bär inför alla kvinnor som kommer till Sverige oavsett bakgrund, nationalitet och förutsättningar.


Värderingar

Jämställdhet: Organisationen strävar efter att skapa förutsättningar där kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden. Det innebär även att man har möjlighet att påverka sitt liv och ska inte behandlas annorlunda på grund av sitt kön.

Kvinnors Rättigheter: Organisationen bidrar till att stärka kvinnors förmåga att utkräva sina mänskliga rättigheter. IKF främjar kvinnors egenmakt.

Ömsesidig Integration: Organisationen skapar inkludering där alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter vilket är avgörande för att möjliggöra rättvisa och jämställdhet. IKFs vision är en värld där jämställdhet och kvinnors rättigheter stärkts, där nationell och global integration bidrar till att människor tar ansvar samt visar ömsesidig respekt och solidaritet.
Stadgar

Verksamhetsplan 2020

Årsmöteprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse 2019

GDPR

Samtycke - bild och video

Consent - images and film

Logotyp


Föreningskunskap 2020
Föreningsteknisk ordlista