Publikationer


Alltid mål i sikte! 
Om Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och genusdriven social innovation i praktiken. (2015)

Meadow of Dreams
Handbok på svenska

Meadow of Dreams
Manual in English

Bon Voice Dialogcafé
Facilitator manual på svenska

Bon Voice Dialogue Method
Facilitator manual in English