Publikationer


Alltid mål i sikte! 
Om Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och genusdriven social innovation i praktiken. (2015)

Meadow of Dreams
Handbok på svenska

Meadow of Dreams
Manual in English

Job Search Guide - for Syrian Refugee Women in Turkey
Manual in English

Job Search Guide - for Syrian Refugee Women in Turkey
Manual in Turkish

Job Search Guide - for Syrian Refugee Women in Turkey
Manual in Arabic