Cirklar
Cirklarna på IKF Malmö fungerar som en mötesplats, ett sätt att lära känna andra men också lära sig om specifika ämnen