Projekt Equal


Projekt Equal

Vi skapar verktyg att utveckla mångfacetterade förhållningssätt och metoder inom ramen för jämställdhetsarbetet genom att ge en röst åt de kvinnor vars kontext i vårt samhälle är utanför jämställdhetsbegreppets norm