Projekt Equal

Vi skapar verktyg att utveckla mångfacetterade förhållningssätt och metoder inom ramen för jämställdhetsarbetet genom att ge en röst åt de kvinnor vars kontext i vårt samhälle är utanför jämställdhetsbegreppets norm

I samverkan med Jämställd Utveckling Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan har vi genomfört en omfattande normkritisk studie där 128 utrikesfödda kvinnor och kvinnor med utländskt påbrå svarade på en enkät som handlade om jämställdhet och jämlikhet. Syftet var att ge en röst åt de kvinnor som står utanför jämställdhetsbegreppets norm. Genom en stor enkätstudie, fokusgrupper och lärande storgruppsdialoger tillsammans med målgruppen har vi utvecklat ett underlag som ger andra perspektiv på jämställdhet. Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

Analysen från enkätstudien och fokusgrupperna kan du läsa här


Resultaten från studien har lagt grunden så att vi har kunnat skapa ett metod- och utbildningsmaterial som bygger på röster från IKF Malmös medlemmar och målgrupper. 


EQUAL - en handbok om inkludering och jämlikhet på arbetsplatsen
EQUAL - metodmaterial för cirkelledare