Ethikas


Ethikas – Empowering Migrant Women Using Design Thinking Approaches for Sustainable Entrepreneurship. Projektet har utformats enligt en logisk rammetod där de eftersträvade målen kommer att uppnås genom specifika aktiviteter som kan leda till planerade resultat. Ethikas har för avsikt att stödja kvinnliga migranters sociala och hållbara entreprenörskap genom ett tillvägagångssätt som utrustar målgruppen med de färdigheter, kunskaper och tankesätt som behövs för att bygga ett system som fungerar för alla: samhället, ekonomin och miljön.


Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare