SIMPLE - Social Integration of Migrants and activation of Paths for Learning and EmployabilitySIMPLE är ett Erasmus+ projekt av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö tillsammans med 6 länder och 7 partners (Italien, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Holland och Sverige) . Syftet är att utveckla en visuell metodik för att stötta migranter i ankomstprocessen samt bidra till ökat välbefinnande.

www.simple-project.eu


Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare