SMS - Social Media Sisterhood


Projektet syftade till att öka kvinnliga migranters inkludering genom att erbjuda utbildning i användning av sociala medier som ett verktyg för integration.SMS är ett Erasmus+ projekt där IKF Malmö är huvudman i samarbete med AidLearn från Portugal, Inova Consultancy från England, STEPS från Italien och WiTEC från Sverige.

Fem samarbetspartners med totalt 120 kvinnor som genomgått Social Media Sisterhood-training programme.

https://smswomen.wordpress.com/

Instagram


Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare