SUSENT


Developing Skills for Climate Resillient, Sustainable Digital Entrepreneurs - SUSENT

Projektperiod: 2023-04-01 – 2025-04-01

Ett ungdomsprojekt med två huvudsakliga mål; att ta itu med klimatförändringarna samt främja entreprenörskap och kvinnors anställbarhet, bl.a. genom ökad medvetenhet om handgjord kosmetika som minskar förbrukningen av naturens resurser. SUSENT erbjuder färdigheter och kunskaper inom entreprenörskap till unga kvinnor som inte är i utbildning, anställning eller praktik genom arbetsbaserade lärandestrategier och metoder.