Projektet riktar sig till unga kvinnor i åldern 18-30 år och är ett samarbete mellan Sverige, Rumänien, Polen och Italien. Ett kompetenshöjande program genom en digital plattform med syftet att stärka unga kvinnor till att bli framtidens ledare.

Kontakt

Iulia Halangescu, projektledare