I Barn & Unga får du under ett 8 veckors program teori och kunskap för att kunna arbeta inom t.ex förskola och fritids. Vi har inte legitimationsrätt, men du får ett intyg på att du har de kunskaper som krävs för att få praktikplats, vikariat och möjlighet till anställning. Din svenska behöver motsvara Svenska B1-nivå, SFI C.