Vi övar på att öka kunskaperna i det engelska språket. Vi övar både muntligt och skriftligt och vi går igenom grammatiska regler.