Det är viktigt att fortsätta att vara fysiskt aktiv och träna med åren. I den här cirkeln lär vi oss sittande gymnastik och tränar styrka och rörlighet.