Svenska språket – avancerad. Vi övar på att öka kunskaperna i vardagsspråket. Vi övar både muntligt och skriftligt och vi går igenom grammatiska regler i det svenska språket.