Kvinnors Rättigheter
Organisationen bidrar till att stärka kvinnors förmåga att utkräva sina mänskliga rättigheter. IKF främjar kvinnors egenmakt.