Vision

Internationella Kvinnoföreningen i Malmös vision är en jämlik värld där alla tar solidariskt ansvar, visar ömsesidig respekt och kan uppnå sin fulla potential.