Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Välkommen till IKF i Malmö

IKF är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Vi har 450 medlemmar och vi verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Vår verksamhet inkluderar bland annat mentorskap, studiecirklar, nätverk och kompetensutveckling. Vi arrangerar också sociala aktiviteter som öppet hus och kulturaftnar med mera, öppet för alla.

MmD - projekt Diskriminerade Barn och Unga

Med projektet vill MmD få ett tydligare barnrättsperspektiv i sin ärendehantering inom sydöstra Skåne och här vill vi gärna ha in input från andra organisationer, både antidiskrimineringsbyråer och andra föreningar som jobbar med barn och unga.

Får du kännedom om något barn eller ungdom som råkar ut för diskriminering, och befinner sig, företrädelsevis i Skåne-området - hänvisa dem gärna vidare till oss.

 

 

Vi vill välkomna er att följa med på resan - bidra med er kunskap och erfarenhet och så småningom ta del av projektets resultat. För digitala uppdateringar kan du följa projektet här, http://www.arvsfonden.se/projekt/inlagg/forsta-veckan-0

 

 

IKF önskar en skön sommar!

Höstprogrammet kommer snart!
Vi kommer att skicka ut höstprogrammet brevledes till våra medlemmar ca i v32, kommer även att finnas tillgängligt på vår hemsida.

IKF kommer att finnas på Vuxenskolan fr o m 1 augusti.

Vi ses på Grynbodgatan 20 (på Vuxenskolan)

Vårens program