Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Välkommen till IKF i Malmö

IKF är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Vi har 350 medlemmar och vi verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Vår verksamhet inkluderar bland annat mentorskap, cirklar, nätverk och kompetensutveckling. Vi arrangerar också sociala aktiviteter som öppet hus och kulturaftnar med mera, öppet för alla.

Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i deras lokaler.                    

 

 

Öppet hus kväll inställd idag!

Vi ses på Grynbodgatan 20

Välkomna till Bon Voice Dialogcafé 30 maj

Vår metod Bon Voice är en modell för dialog i vardagspolitiska frågor i syfte att stärka den demokratiska delaktigheten. Dialogen leds av facilitatorer från föreningar vars medlemmars röster sällan blir hörda.

Datum: 30 maj kl 15-16.30
Plats: Vänskapsföreningens Adlerfelts väg 4L, Rosengårds centrum

Inbjudan

Cirkelverksamheten

Höstprogram är under arbete och kommer att publiceras så snart det är klart.
Höstterminen pågår 28 augusti - 15 december.

Deltagare som ingår i Lilith projektet fortsätter delta enligt program (dvs inget uppehåll).

För nyregistrering kontakta oss  under juni månad eller från 21 augusti.
Är man inte medlem, går det bra att fylla i webformuläret via vår hemsida. Där hittar ni också information om inbetalning av medlemsavgift.
http://www.ikf.se/sv/bli-medlem

Kontakta Clary Zendelova, 040-23 13 80 eller maila till info@ikf.se

Välkomna till IKF!

Vi ses på Grynbodgatan 20

Nyheter