BLI MEDLEM
50 kr/kalenderår


MEDLEM & CIRKELDELTAGARE
250 kr/kalenderår


Swish: 1233510534 eller skanna koden bredvid

Plusgirokonto: 53 09 26-5
Glöm inte att ange för- och efternamn och emailadress!


Kontakt image
För mer information kontakta oss:

info@ikf.se
040 23 13 80