Mammakraft

En kurs där mammor med barn i tidig tonårsålder under tio träffar får ta del av den expertis och de resurser samhället kan erbjuda. Kursen utgör även en plattform för mammor att stötta och dela erfarenheter med varandra.

Läs mer  

Framtiden Tillhör Alla

Ett mångkulturellt projekt för att bryta ensamhet och isolering bland kvinnor som är 65+ med utländsk bakgrund

Läs mer  

Gender Alliance

Organisationsutveckling för ökad jämställdhet och socioekonomisk integration för utrikesfödda kvinnor i Malmö

Läs mer  

Inclusive Minds

Att stärka den psykiska hälsan och välmåendet hos utrikesfödda kvinnor i Österrike och Sverige genom bl.a. ett pedagogiskt brädspel

Läs mer  

Speak It Up

Projektet vill främja aktivt medborgarskap, ungdomars initiativförmåga och sociala entreprenörskap.

Läs mer  

Scroll Off

Att stärka ungdomar till att bekämpa könsbaserad desinformation och hatpropaganda som sprids via sociala medier

Läs mer  

Susent

Ett ungdomsprojekt med syftet att ta itu med klimatförändringarna samt främja entreprenörskap och kvinnors anställbarhet

Läs mer  

Ethikas

Ethikas har för avsikt att stödja kvinnliga migranters sociala och hållbara entreprenörskap

Läs mer  

BOSS

Projektet syftar till att stödja kvinnors entreprenörskap inom familjeföretag.

Läs mer  

IKF Malmö har en lång erfarenhet av att arbeta med inkludering av utrikesfödda kvinnor i det svenska samhället. Vi har en operativ bredd av att arbeta med individer med olika förutsättningar och behov. Våra olika projekt anpassas efter varje målgrupp och drivs både nationellt och internationellt. Nedan hittar du alla våra projekt och våra finansiärer och samarbetspartners.