IKF Malmö har en lång erfarenhet av att arbeta med inkludering av utrikesfödda kvinnor i det svenska samhället. Vi har en operativ bredd av att arbeta med individer med olika förutsättningar och behov. Våra olika projekt anpassas efter varje målgrupp och drivs både nationellt och internationellt. Nedan hittar du alla våra projekt och våra finansiärer och samarbetspartners.