Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har verkat som en mötesplats och plattform för jämställdhet, demokrati och samhällsinkludering av utrikesfödda kvinnor i Öresundsregionen sedan 1970. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är föregångare till andra Internationella Kvinnoföreningar i Sverige och samskapare av det Internationella Kvinnoförbundet. Inom vår organisation, styrelse och personal finns en bred akademisk kompetens. Vi har ett ålderspam på 25–64 år och vi talar tillsammans 14 språk utöver det svenska språket.


IKF fungerar som en demokratisk och dynamisk mötesplats med en omfattande kärnverksamhet i form av studiecirklar i folkbildningsverksamheten. IKFs styrkor utöver den långa erfarenhet av att arbeta med inkludering av utrikesfödda kvinnor i det svenska samhället är den operativa bredden av att arbeta med individer med olika förutsättningar. Vi arbetar med olika verktyg och projekt som anpassas efter varje målgrupp.  


 

Vision

Kvinnors Rättigheter

Organisationen bidrar till att stärka kvinnors förmåga att utkräva sina mänskliga rättigheter. IKF främjar kvinnors egenmakt.

Jämställdhet

Organisationen strävar efter att skapa förutsättningar där kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden. Det innebär även att man har möjlighet att påverka sitt liv och ska inte behandlas annorlunda på grund av sitt kön.

Ömsesidig Integration

IKFs vision är en värld där jämställdhet och kvinnors rättigheter stärkts, där nationell och global integration bidrar till att människor tar ansvar samt visar ömsesidig respekt och solidaritet.