Både företag och privatpersoner är varmt välkomna att ge gåvor till IKF Malmö. Allt stöd tas tacksamt emot!

Plusgiro: 53 09 26-5
Swish: 1233510534