Vad innebär det att vara cirkelledare?
Att vara cirkelledare på IKF Malmö innebär att vara ett stöd och bidra till en gemenskap. Som cirkelledare får du möjligheten att först få en grundläggande cirkelledarutbildning via Studieförbundet Vuxenskolan. Sedan erbjuds en fördjupande cirkelledarutbildning via IKF Malmö som fokuserar på cirkelledarrollen och förhållningssätt. Du ges verktyg och metoder för ett pedagogiskt arbete. 
Cirklarna bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Arbetet med att leda en cirkel sker dagtid och är ideellt. Att vara cirkelledare på IKF Malmö kan fungera som en praktik som kan vara värdefullt för ditt CV. 

Vilka krav ställs på mig som cirkelledare?
Det ställs inga formella krav vad gäller utbildning för att vara cirkelledare, förutom den cirkelledarutbildning som erbjuds här. De krav som ställs är att man som cirkelledare delar IKFs värderingar och att man varje vecka förberett material till cirkeln.

Bli cirkelledare idag - anmäl dig här!