Marika Eriksson
Grundare av Kvinnohistoria

Vår nya hedersmedlem, Marika Eriksson, som driver det oerhört populära kontot Kvinnohistoria på Twitter och Instagram. Marika är en 38-årig småbarnsmamma som idag studerar museologi i Lund.

Marika har tidigare arbetat länge inom Röda Kors-rörelsen där hon bland annat arbetat som generalsekreterare för Ungdomsförbundet och även arbetat 2 år som delegat i Afghanistan.

"Jag är en historienörd som sedan 2016, vid sidan av arbete inom civilsamhället, dagligen skrivit om historiska kvinnor, deras öden och berättelser på Instagram och Twitter på kontot Kvinnohistoria. Kvinnor, från hela världen, från alla tider, som blivit mer eller mindre glömda och gömda i historieskrivningen. IKFs verksamhet inspirerar mig och får mig att bli ännu mer övertygad om vikten av att lyfta fram kvinnor, starka som svaga, för att få fram hela historien. På samma sätt lyfter IKF kvinnor och gör vår stad till en stad där hela befolkningen får en plats."

- Marika Eriksson